Postup při nákupu nemovitosti

Vyjednávání o nákupu nemovitosti

 • Setkání s naším makléřem
 • Předání informací o požadavcích na nemovitost
 • Analýza trhu z hlediska požadavků na cenu a vlastnosti nemovitosti
 • Podpis smlouvy s makléřem
 • Příprava nákupní strategie

Vyhledávání vhodných nemovitostí

 • Vyhledávání ve vlastní nabídce
 • Vyhledávání v nabídce spolupracujících subjektů a neveřejných nabídek
 • Aktivní vyhledávání na trhu

Komunikace

 • Komunikace s prodávajícími
 • Prohlídky nemovitosti a vyjednávání s prodávajícími
 • Zpětná vazba pro kupujícího
 • Výběr nemovitosti
 • Vyjednávání o prodeji
 • Zajištění podkladů pro smluvní dokumentaci
 • Návrh rezervační smlouvy, jeho odsouhlasení a vypořádání připomínek smluvních stran
 • Podpis Rezervační smlouvy v sídle společnosti Whitetip Real
 • Složení rezervační zálohy ze strany kupujícího

Právní servis

 • Zajištění podkladů pro advokáta
 • Příprava smluvní dokumentace Kupní smlouva, nebo Smlouva o smlouvě budoucí kupní
 • Úvěrové a Zástavní smlouvy
 • Smlouva o úschově
 • Podpis smluvní dokumentace
 • Složení prostředků do úschovy
 • Podání návrhu na vklad na katastr nemovitostí

Dokončení obchodu

 • Dohled nad průběhem řízení o vkladu na katastru běží karenční lhůta 20 dní
 • Zápis vkladu do katastru
 • Výplata kupní ceny z advokátní úschovy prodávajícímu
 • Předání nového LV kupujícímu
 • Protokolární předání nemovitosti – převod energií na nového majitele