Postup při prodeji nemovitosti

Úvodní kroky

 • Setkání s naším makléřem
 • Prohlídka a předání informací o nemovitosti
 • Analýza prodejní ceny – tržní odhad
 • Nabídka od makléře
 • Podpis smlouvy s makléřem
 • Příprava dokumentace
 • Příprava prodejní strategie

Dokumentace pro prezentaci

 • Přístupy do informačního systému
 • Příprava nemovitosti – Home staging
 • Dispoziční plány / zaměření
 • Fotografování – Video – 3D prohlídka
 • Zjištění PENB

Marketing

 • Zpracování podkladů do informačního systému
 • Příprava kampaní
 • Prezentace nemovitosti Inzertní servery – Sociální sítě – Lokální prezentace – Webové stránky

Prezentace

 • Komunikace se zájemci
 • Prohlídky nemovitosti
 • Zpětná vazba pro prodávajícího
 • Výběr kupujícího
 • Vyjednávání
 • Ověření financování pro kupujícího případně spolupráce s Hypotečním poradcem
 • Zajištění podkladů pro smluvní dokumentaci
 • Návrh rezervační smlouvy, jeho odsouhlasení a vypořádání připomínek smluvních stran
 • Podpis Rezervační smlouvy v sídle společnosti Whitetip Real
 • Složení rezervační zálohy ze strany kupujícího

Právní servis

 • Zajištění podkladů pro advokáta
 • Příprava smluvní dokumentace Kupní smlouva, nebo Smlouva o smlouvě budoucí kupní
 • Úvěrové a Zástavní smlouvy
 • Smlouva o úschově
 • Podpis smluvní dokumentace
 • Složení prostředků do úschovy
 • Podání návrhu na vklad na katastr nemovitostí

Dokončení obchodu

 • Dohled nad průběhem řízení o vkladu na katastru běží karenční lhůta 20 dní
 • Zápis vkladu do katastru
 • Výplata kupní ceny z advokátní úschovy prodávajícímu
 • Předání nového LV kupujícímu
 • Protokolární předání nemovitosti – převod energií na nového majitele